ترجمه Palmar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كف‌ دستي‌. می باشد

Palmar به چه معناست و Palmar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palmar

كف‌ دستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كف‌ دستي‌., ترجمه كف‌ دستي‌., کلمات شبیه كف‌ دستي‌.
دانلود فایل ها