ترجمه Palmatifid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ پنجه‌ دست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكافته‌ پنجه‌.

Palmatifid به چه معناست و Palmatifid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palmatifid

داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ پنجه‌ دست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ پنجه‌ دست‌, ترجمه داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ پنجه‌ دست‌, کلمات شبیه داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ پنجه‌ دست‌ , شكافته‌ پنجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها