ترجمه Palmer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امكنه‌ مقدسه‌ حمل‌ ميكنند. می باشد

Palmer به چه معناست و Palmer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palmer

امكنه‌ مقدسه‌ حمل‌ ميكنند. به خارجی , ریشه انگلیسی امكنه‌ مقدسه‌ حمل‌ ميكنند., ترجمه امكنه‌ مقدسه‌ حمل‌ ميكنند., کلمات شبیه امكنه‌ مقدسه‌ حمل‌ ميكنند.
دانلود فایل ها