ترجمه Paltry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrtluap) اشغال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيز اشغال‌ و نا چيز , در فارسی : جزئي‌.

Paltry به چه معناست و Paltry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paltry

(yrtluap) اشغال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrtluap) اشغال‌, ترجمه (yrtluap) اشغال‌, کلمات شبیه (yrtluap) اشغال‌ , چيز اشغال‌ و نا چيز به لاتین , جزئي‌. به لاتین
دانلود فایل ها