ترجمه Paludal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باتلاقي‌.

Paludal به چه معناست و Paludal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paludal

مردابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مردابي‌, ترجمه مردابي‌, کلمات شبیه مردابي‌ , باتلاقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها