ترجمه Paludism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌)مالاريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تب‌ نوبه‌.

Paludism به چه معناست و Paludism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paludism

(ط‌ب‌)مالاريا به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌)مالاريا, ترجمه (ط‌ب‌)مالاريا, کلمات شبیه (ط‌ب‌)مالاريا , تب‌ نوبه‌. به لاتین
دانلود فایل ها