ترجمه Pan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گودال‌ اب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ مزرعه‌ وجنگل‌

Pan به چه معناست و Pan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pan

گودال‌ اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گودال‌ اب‌, ترجمه گودال‌ اب‌, کلمات شبیه گودال‌ اب‌ , (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ مزرعه‌ وجنگل‌ به لاتین
دانلود فایل ها