ترجمه Pan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهي‌ تابه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روغن‌ داغ‌كن‌ , در فارسی : تغار , به فارسی : كفه‌ترازو , سایر ترجمه ها : كفه‌ جمجمه‌

Pan به چه معناست و Pan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pan

ماهي‌ تابه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماهي‌ تابه‌, ترجمه ماهي‌ تابه‌, کلمات شبیه ماهي‌ تابه‌ , روغن‌ داغ‌كن‌ به لاتین , تغار به لاتین , كفه‌ترازو خارجی , كفه‌ در زبان , جمجمه‌انگلیسی
دانلود فایل ها