ترجمه Pan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاب‌ , در فارسی : پيشوندي‌ بمعني‌ همه‌ و سرتاسر.

Pan به چه معناست و Pan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pan

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , قاب‌ به لاتین , پيشوندي‌ بمعني‌ همه‌ و سرتاسر. به لاتین
دانلود فایل ها