ترجمه Panade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نان‌ شير مال‌.

Panade به چه معناست و Panade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panade

غيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غيره‌, ترجمه غيره‌, کلمات شبیه غيره‌ , نان‌ شير مال‌. به لاتین
دانلود فایل ها