ترجمه Pancake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نان‌ ساجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نان‌ شيرين‌ و پهن‌ (مثل‌ كلوچه‌).

Pancake به چه معناست و Pancake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pancake

نان‌ ساجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نان‌ ساجي‌, ترجمه نان‌ ساجي‌, کلمات شبیه نان‌ ساجي‌ , نان‌ شيرين‌ و پهن‌ (مثل‌ كلوچه‌). به لاتین
دانلود فایل ها