ترجمه Panchromatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همه‌ رنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در عكاسي‌) حساس‌ نسبت‌ بهمه‌ رنگها.

Panchromatic به چه معناست و Panchromatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panchromatic

همه‌ رنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همه‌ رنگ‌, ترجمه همه‌ رنگ‌, کلمات شبیه همه‌ رنگ‌ , (در عكاسي‌) حساس‌ نسبت‌ بهمه‌ رنگها. به لاتین
دانلود فایل ها