ترجمه Pandanus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كدر.

Pandanus به چه معناست و Pandanus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pandanus

(گ‌.ش‌.) كادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كادي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) كادي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كادي‌ , كدر. به لاتین
دانلود فایل ها