خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38542 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38542','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38542 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Panderer به فارسی

ترجمه Panderer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rednap) جاكش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واسط‌ه‌ كار بد , در فارسی : جاكشي‌ كردن‌.

Panderer به چه معناست و Panderer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panderer

(rednap) جاكش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rednap) جاكش‌, ترجمه (rednap) جاكش‌, کلمات شبیه (rednap) جاكش‌ , واسط‌ه‌ كار بد به لاتین , جاكشي‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: