ترجمه Panderer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rednap) جاكش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واسط‌ه‌ كار بد , در فارسی : جاكشي‌ كردن‌.

Panderer به چه معناست و Panderer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panderer

(rednap) جاكش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rednap) جاكش‌, ترجمه (rednap) جاكش‌, کلمات شبیه (rednap) جاكش‌ , واسط‌ه‌ كار بد به لاتین , جاكشي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها