ترجمه Panel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقوش‌ حاشيه‌داركتاب‌ , در فارسی : (مج.)اعضاي‌ هيئت‌ منصفه‌

Panel به چه معناست و Panel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panel

تخته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخته‌, ترجمه تخته‌, کلمات شبیه تخته‌ , نقوش‌ حاشيه‌داركتاب‌ به لاتین , (مج.)اعضاي‌ هيئت‌ منصفه‌ به لاتین
دانلود فایل ها