ترجمه Paneling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاب‌ چهارچوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابكاري‌ , در فارسی : قاب‌ سازي‌.

Paneling به چه معناست و Paneling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paneling

قاب‌ چهارچوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاب‌ چهارچوب‌, ترجمه قاب‌ چهارچوب‌, کلمات شبیه قاب‌ چهارچوب‌ , قابكاري‌ به لاتین , قاب‌ سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها