ترجمه Panjabi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنجابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبان‌ پنجابي‌.

Panjabi به چه معناست و Panjabi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panjabi

پنجابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پنجابي‌, ترجمه پنجابي‌, کلمات شبیه پنجابي‌ , زبان‌ پنجابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها