ترجمه Pannikin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فنجان‌ فلزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ليوان‌ كوچك‌ , در فارسی : پيمانه‌ كوچك‌.

Pannikin به چه معناست و Pannikin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pannikin

فنجان‌ فلزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فنجان‌ فلزي‌, ترجمه فنجان‌ فلزي‌, کلمات شبیه فنجان‌ فلزي‌ , ليوان‌ كوچك‌ به لاتین , پيمانه‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها