ترجمه Panoramic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وسيع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ اندازدار.

Panoramic به چه معناست و Panoramic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panoramic

وسيع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وسيع‌, ترجمه وسيع‌, کلمات شبیه وسيع‌ , چشم‌ اندازدار. به لاتین
دانلود فایل ها