ترجمه Pant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (قلب‌ و غيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربان‌ , در فارسی : تپش‌.

Pant به چه معناست و Pant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pant

(قلب‌ و غيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (قلب‌ و غيره‌), ترجمه (قلب‌ و غيره‌), کلمات شبیه (قلب‌ و غيره‌) , ضربان‌ به لاتین , تپش‌. به لاتین
دانلود فایل ها