ترجمه Pantaloon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شلوار وجوراب‌ سر هم‌ و چسبان‌. می باشد

Pantaloon به چه معناست و Pantaloon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pantaloon

شلوار وجوراب‌ سر هم‌ و چسبان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شلوار وجوراب‌ سر هم‌ و چسبان‌., ترجمه شلوار وجوراب‌ سر هم‌ و چسبان‌., کلمات شبیه شلوار وجوراب‌ سر هم‌ و چسبان‌.
دانلود فایل ها