ترجمه Pantaloon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پير مرد عينكي‌ شلوار اويخته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلقك‌ , در فارسی : شلوار , به فارسی : نوعي‌

Pantaloon به چه معناست و Pantaloon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pantaloon

پير مرد عينكي‌ شلوار اويخته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پير مرد عينكي‌ شلوار اويخته‌, ترجمه پير مرد عينكي‌ شلوار اويخته‌, کلمات شبیه پير مرد عينكي‌ شلوار اويخته‌ , دلقك‌ به لاتین , شلوار به لاتین , نوعي‌ خارجی
دانلود فایل ها