ترجمه Panther در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پلنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يوزپلنگ‌.

Panther به چه معناست و Panther یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panther

(ج‌.ش‌.) پلنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پلنگ‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) پلنگ‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پلنگ‌ , يوزپلنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها