ترجمه Pantie Girdle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرست‌ بند جوراب‌ دار زنانه‌. می باشد

Pantie Girdle به چه معناست و Pantie Girdle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pantie Girdle

كرست‌ بند جوراب‌ دار زنانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كرست‌ بند جوراب‌ دار زنانه‌., ترجمه كرست‌ بند جوراب‌ دار زنانه‌., کلمات شبیه كرست‌ بند جوراب‌ دار زنانه‌.
دانلود فایل ها