خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38601 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38601','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38601 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pants به فارسی

ترجمه Pants در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شلوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير شلواري‌ , در فارسی : (ز.ع‌.) تنكه‌(hekonot).

Pants به چه معناست و Pants یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pants

شلوار به خارجی , ریشه انگلیسی شلوار, ترجمه شلوار, کلمات شبیه شلوار , زير شلواري‌ به لاتین , (ز.ع‌.) تنكه‌(hekonot). به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: