ترجمه Papal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاپي‌. می باشد

Papal به چه معناست و Papal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Papal

پاپي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پاپي‌., ترجمه پاپي‌., کلمات شبیه پاپي‌.
دانلود فایل ها