ترجمه Papaya در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) عنبه‌ هندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاپايه‌ , در فارسی : ميوه‌ عنبه‌ هندي‌.

Papaya به چه معناست و Papaya یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Papaya

(گ‌.ش‌.) عنبه‌ هندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) عنبه‌ هندي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) عنبه‌ هندي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) عنبه‌ هندي‌ , پاپايه‌ به لاتین , ميوه‌ عنبه‌ هندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها