ترجمه Paper Advance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلو رفتن‌ كاغذ. می باشد

Paper Advance به چه معناست و Paper Advance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paper Advance

جلو رفتن‌ كاغذ. به خارجی , ریشه انگلیسی جلو رفتن‌ كاغذ., ترجمه جلو رفتن‌ كاغذ., کلمات شبیه جلو رفتن‌ كاغذ.
دانلود فایل ها