ترجمه Paper Money در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnerruc repap) اسكناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پول‌ كاغذي‌.

Paper Money به چه معناست و Paper Money یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paper Money

(ycnerruc repap) اسكناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnerruc repap) اسكناس‌, ترجمه (ycnerruc repap) اسكناس‌, کلمات شبیه (ycnerruc repap) اسكناس‌ , پول‌ كاغذي‌. به لاتین
دانلود فایل ها