ترجمه Paper Tape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوار كاغذي‌. می باشد

Paper Tape به چه معناست و Paper Tape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paper Tape

نوار كاغذي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوار كاغذي‌., ترجمه نوار كاغذي‌., کلمات شبیه نوار كاغذي‌.
دانلود فایل ها