ترجمه Parabolic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سهمي‌ وار. می باشد

Parabolic به چه معناست و Parabolic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parabolic

سهمي‌ وار. به خارجی , ریشه انگلیسی سهمي‌ وار., ترجمه سهمي‌ وار., کلمات شبیه سهمي‌ وار.
دانلود فایل ها