ترجمه Paraffin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) پارافين‌. می باشد

Paraffin به چه معناست و Paraffin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paraffin

(ش‌.) پارافين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) پارافين‌., ترجمه (ش‌.) پارافين‌., کلمات شبیه (ش‌.) پارافين‌.
دانلود فایل ها