ترجمه Paragon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معيار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقياس‌ رفعت‌ و خوبي‌ , در فارسی : نمونه‌ كامل‌ , به فارسی : رقابت‌ كردن‌

Paragon به چه معناست و Paragon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paragon

معيار به خارجی , ریشه انگلیسی معيار, ترجمه معيار, کلمات شبیه معيار , مقياس‌ رفعت‌ و خوبي‌ به لاتین , نمونه‌ كامل‌ به لاتین , رقابت‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها