ترجمه Parallel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابر كردن‌. می باشد

Parallel به چه معناست و Parallel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallel

برابر كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برابر كردن‌., ترجمه برابر كردن‌., کلمات شبیه برابر كردن‌.
دانلود فایل ها