ترجمه Parallel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متوازي‌ , در فارسی : (مج.) برابر , به فارسی : خط‌ موازي‌ , سایر ترجمه ها : موازي‌ كردن‌

Parallel به چه معناست و Parallel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallel

موازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موازي‌, ترجمه موازي‌, کلمات شبیه موازي‌ , متوازي‌ به لاتین , (مج.) برابر به لاتین , خط‌ موازي‌ خارجی , موازي‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها