ترجمه Parallel Operation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ موازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عملكرد موازي‌.

Parallel Operation به چه معناست و Parallel Operation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallel Operation

عمل‌ موازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ موازي‌, ترجمه عمل‌ موازي‌, کلمات شبیه عمل‌ موازي‌ , عملكرد موازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها