ترجمه Parallelism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موازات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برابري‌ , در فارسی : همساني‌ , به فارسی : مشابهت‌ , سایر ترجمه ها : ترادف‌ عبارات‌

Parallelism به چه معناست و Parallelism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallelism

موازات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موازات‌, ترجمه موازات‌, کلمات شبیه موازات‌ , برابري‌ به لاتین , همساني‌ به لاتین , مشابهت‌ خارجی , ترادف‌ عبارات‌ در زبان
دانلود فایل ها