ترجمه Paralysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيحالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رخوت‌ , در فارسی : عجز.

Paralysis به چه معناست و Paralysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paralysis

بيحالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيحالي‌, ترجمه بيحالي‌, کلمات شبیه بيحالي‌ , رخوت‌ به لاتین , عجز. به لاتین
دانلود فایل ها