ترجمه Parapet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جان‌ پناه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگر , در فارسی : سپر , به فارسی : محجر , سایر ترجمه ها : ديواره‌ نرده‌.

Parapet به چه معناست و Parapet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parapet

جان‌ پناه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جان‌ پناه‌, ترجمه جان‌ پناه‌, کلمات شبیه جان‌ پناه‌ , سنگر به لاتین , سپر به لاتین , محجر خارجی , ديواره‌ در زبان , نرده‌.انگلیسی
دانلود فایل ها