ترجمه Paraph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاراف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امضاي‌ مختصر.

Paraph به چه معناست و Paraph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paraph

پاراف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاراف‌, ترجمه پاراف‌, کلمات شبیه پاراف‌ , امضاي‌ مختصر. به لاتین
دانلود فایل ها