ترجمه Paraphernalia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوازم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متعلقات‌ , در فارسی : ضمائم‌ , به فارسی : لفافه‌.

Paraphernalia به چه معناست و Paraphernalia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paraphernalia

لوازم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لوازم‌, ترجمه لوازم‌, کلمات شبیه لوازم‌ , متعلقات‌ به لاتین , ضمائم‌ به لاتین , لفافه‌. خارجی
دانلود فایل ها