ترجمه Paraphrase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفسير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاويل‌ , در فارسی : ربط‌ , به فارسی : ترجمه‌ ازاد , سایر ترجمه ها : توضيح‌ نقل‌ بيان‌

Paraphrase به چه معناست و Paraphrase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paraphrase

تفسير به خارجی , ریشه انگلیسی تفسير, ترجمه تفسير, کلمات شبیه تفسير , تاويل‌ به لاتین , ربط‌ به لاتین , ترجمه‌ ازاد خارجی , توضيح‌ در زبان , نقل‌ بيان‌انگلیسی
دانلود فایل ها