ترجمه Parasite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انگل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌فيلي‌ , در فارسی : صداي‌ مزاحم‌ , به فارسی : پارازيت‌.

Parasite به چه معناست و Parasite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parasite

انگل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انگل‌, ترجمه انگل‌, کلمات شبیه انگل‌ , ط‌فيلي‌ به لاتین , صداي‌ مزاحم‌ به لاتین , پارازيت‌. خارجی
دانلود فایل ها