ترجمه Parastite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارازيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگل‌.

Parastite به چه معناست و Parastite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parastite

پارازيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارازيت‌, ترجمه پارازيت‌, کلمات شبیه پارازيت‌ , انگل‌. به لاتین
دانلود فایل ها