ترجمه Parboil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندكي‌ جوشاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوشانده‌ كردن‌ , در فارسی : نيمه‌ پختن‌.

Parboil به چه معناست و Parboil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parboil

اندكي‌ جوشاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اندكي‌ جوشاندن‌, ترجمه اندكي‌ جوشاندن‌, کلمات شبیه اندكي‌ جوشاندن‌ , جوشانده‌ كردن‌ به لاتین , نيمه‌ پختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها