ترجمه Parcel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دربسته‌ گذاشتن‌.

Parcel به چه معناست و Parcel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parcel

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , دربسته‌ گذاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها