ترجمه Parch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برشته‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بريان‌ كردن‌ , در فارسی : نيم‌ سوز كردن‌ , به فارسی : خشك‌ شدن‌

Parch به چه معناست و Parch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parch

برشته‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برشته‌ كردن‌, ترجمه برشته‌ كردن‌, کلمات شبیه برشته‌ كردن‌ , بريان‌ كردن‌ به لاتین , نيم‌ سوز كردن‌ به لاتین , خشك‌ شدن‌ خارجی
دانلود فایل ها