ترجمه Parenthesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمله‌ معترضه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دو هلال‌ , در فارسی : دو ابر , به فارسی : پرانتز.

Parenthesis به چه معناست و Parenthesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parenthesis

جمله‌ معترضه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جمله‌ معترضه‌, ترجمه جمله‌ معترضه‌, کلمات شبیه جمله‌ معترضه‌ , دو هلال‌ به لاتین , دو ابر به لاتین , پرانتز. خارجی
دانلود فایل ها