ترجمه Parenthood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پدري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : والديني‌ , در فارسی : مقام‌ والدين‌ , به فارسی : وظ‌ايف‌ والدين‌.

Parenthood به چه معناست و Parenthood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parenthood

پدري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پدري‌, ترجمه پدري‌, کلمات شبیه پدري‌ , والديني‌ به لاتین , مقام‌ والدين‌ به لاتین , وظ‌ايف‌ والدين‌. خارجی
دانلود فایل ها