ترجمه Parhelic Circle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هاله‌ روشن‌ بالاي‌ افق‌. می باشد

Parhelic Circle به چه معناست و Parhelic Circle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parhelic Circle

هاله‌ روشن‌ بالاي‌ افق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هاله‌ روشن‌ بالاي‌ افق‌., ترجمه هاله‌ روشن‌ بالاي‌ افق‌., کلمات شبیه هاله‌ روشن‌ بالاي‌ افق‌.
دانلود فایل ها